Michaelmas 2014

Orff’s Carmina Burana

Monday 1st December

7:30pm

Oxford Town Hall, St Aldates


OUMS.org | OU Orchestra | OU Philharmonia | OU Sinfonietta | OU Chorus | OU Wind Orchestra | OU String Ensemble | OU Brass Band | OU Jazz Orchestra | OUCMS